AnaSayfa

Hakkımızda

Ailem

Fotoğraflar

Özgeçmiş

Sık Kullanılan Bağlantılar

İletişim

Standart Sayfa

Forum

Ziyaretçi defteri
ERKAN ÇETİNKAYA
HOŞ GELDİNİZ
Özgeçmiş
                Adı ve Soyadı                      : Erkan ÇETİNKAYA
                Doğum Yeri ve Yılı                : Göynük 1944
                Mezuniyeti                           : İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi 1967
                Unvanı                                 : Elektrik Yüksek Mühendisi
 
                                                                               

     İhtisasları

    İhtisas Yapılan Kuruluş                                    Konu
               
  ACTIM-Fives Lille Cail/FRANSA                      Şeker Fabrikalarında Isı Ekonomisi
 
  Şeker Enstitüsü/ANKARA                               Şeker Fabrikası İşletmesi
 
  Milli Prodüktivite Merkezi/ANKARA                   Personel Yönetimi
 
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi                İşletmelerde Verimlilik ve Etkinlik
  Enstitüsü/ANKARA 
        
  Gazi Üniversitesi/ANKARA                               Yöneticiler için Bilgisayar
 
 Siemens Erlangen/ALMANYA                            G1250 Şeker Santrifüjleri
                                                                      Tahrik ve  Kumanda Sistemi
                                                                                         
Bulunduğu Görevler:
              
                                                               Görev                             Yıl                       Pozisyon
Askerlik                           1967-1969            Muhabere Teğmen
Alpullu Şeker Fabrikası      1969-1974            Makina ve Elektrik Şefi  
Turhal Şeker Fabrikası      1974-1976            İşletme Uzmanı   
Turhal Şeker Fabrikası      1976-1978            İşletme Müdürü
Erzurum Şeker Fabrikası   1978-1980            İşletme Müdürü
Burdur Şeker Fabrikası      1980-1983            İşletme Müdürü
EMAF                              1983-2007            Fabrika Müdürü                             
Danışmanlık                     2008-                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
                Yapılan İşler:
 
                Alpullu Şeker Fabrikası:
                - 32/40 ton/saat 24 Atü buhar kazanı devreye alınması.
                - 2000 ton/gün kapasiteli DDS difüzörü montaj ve devreye alınması.
                - 150 ton/gün kapasiteli peletlenmiş kuru küspe fabrikası montaj ve devreye alınması.
                - 50 ton/gün 2DM modeli küp şeker tesisi montaj ve devreye alınması.
                - 5400 kW 380 V alçak gerilim şalt tesisi devreye alınması.
                - Sarmısaklı Tohum Üretme Çiftliği elektrik dağıtım şebekesi proje, imalat, montaj ve devreye alınması.
                - 2x1000 kVA 15 /0,4  kV trafo istasyonu montaj ve devreye alınması.
                - Çeşitli konveyör imalat ve montajı.
                - Şeker fabrikası vardiya sorumluluğu.
 
                Turhal Şeker Fabrikası:
                - Şeker fabrikası modernizasyonu ve kapasitesinin 1800 ton/gün’den 4800 ton/gün’e yükseltilmesi.
                - 100 t/h 32 Atü buhar kazanı montajı.
                - 2 Adet 125 m³ kireç ocağı montajı ve devreye alınması.
                - 1500 ton çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı.
                - 2x8000 kVA 6,3 kV turbo-alternatör grubu inşaat montaj ve devreye alınması.
                - 3 Adet 5000 m³ tank imali, montajı ve devreye alınması.
                - Makina fabrikası elektrik tesisatı proje imalat ve montajı.
                - BMA Mum filtreleri montajı ve devreye alınması.
                - Otomatik Pancar Boşaltma Tesisi(4800 ton/gün kapasiteli) montaj ve devreye alınması.
                - Merkezi teshin sistemi montajı ve devreye alınması.
                - 250 ton/gün kapasiteli peletlenmiş kuru küspe fabrikası montajı ve devreye alınması.
                - Şeker fabrikası ölçü kontrol düzenleri montaj ve devreye alınması.
                - Şeker fabrikası işletmesi.
 
                Erzurum Şeker Fabrikası:
                - Şeker fabrikası modernizasyonu ve kapasitesinin 2000 ton/gün’den 3000 ton/gün’e yükseltilmesi.
                - Portal vinç imalatı.
                - 3000 ton/gün kapasiteli BMA difüzörü montajı ve devreye alınması.
                - 80 ton/gün kapasiteli küspe kurutma trommeli montajı.
                - 90 m³’lük kireç ocağı montajı ve devreye alınması.
                - 2x5000 m³ melas tankı imali ve montajı.
                - Alkol fabrikası inşaatı.
                - BMA mum filtreleri montajı ve devreye alınması.
                - Çeşitli şeker fabrikası tesisatı montajı ve devreye alınması.
                - 500 ton çelik konstrüksiyon imali ve montajı.
                - Şeker fabrikası işletmesi.
 
                Burdur Şeker Fabrikası:
               - Şeker fabrikası modernizasyonu ve kapasitesinin 2000 ton/gün’den 4800 ton/gün’e yükseltilmesi.
                - 100 ton/saat 32 Atü buhar kazanı montajı ve devreye alınması.
                - 5000 m³’lük melas tankı imali ve montajı.
                - 2000 ton çelik konstrüksiyon imali ve montajı.
                - 8000 kVA 6,3 kV turbo alternatör inşaat montaj ve devreye alınması.
                - Şeker fabrikası enstrümantasyon işleri montajı ve devreye alınması.
                - BMA mum filtreleri montajı ve devreye alınması.
                - 2400 ton/gün kapasiteli otomatik pancar boşaltma tesisi montajı ve devreye alınması.
                - Kireç taşı ocağı konkasör ve eleme tesisi proje montaj ve devreye alınması.
                - Şeker fabrikası işletmesi.
 
                Afyon Şeker Fabrikası:
                - 3, 850 km 34,5 kV 3 x swallow enerji nakil hattı projesi.
                - Afyon Şeker Fabrikası proje işleri.
 
Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF):
                Fabrikaya 2539 m² kapalı alan ilavesi yapılarak, toplam kapalı alan 7879 m²’ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki genel konularda çalışılmaktadır.
               
                - Elektrik motorları bakım ve onarımı.
                - Güç elektroniği.
                - Fabrika otomasyonu.
                - Elektromekanik aygıt üretimi.
                - Süreç denetim ölçü ve denetim aygıtları üretiminde;
                               1- Planlama,
                               2- Projelendirme,
                               3- İmalat,
                               4- Montaj,
                               5- Devreye alma,
                               6- Satış sonrası hizmetleri yapılmaktadır.
                İmalat sanayiinde bütün sektörlere hizmet verilmektedir.
               
                Gerçekleştirilen Bazı Önemli İşler:
 
                - Bor (1995), Eskişehir (1995), Çarşamba (1997), Yozgat (1998), Turhal (1999), Burdur (2000), Kırşehir (2000), Elbistan (2001), Afyon (2002), Muş (2004), Kastamonu (2005), Ilgın (2005), Erzurum (2006), Ağrı (2006), Ereğli (2006) ve Çorum (2006) Şeker Fabrikalarının Bilgisayar Destekli Otomasyonlarının; proje yapım, imal, montaj ve devreye alınmaları;
                - Karabük Demir Çelik Fabrikaları kontinü haddehane motorları tahrik sisteminin bilgisayar denetimli otomasyonu (1994);
                - SEKA İzmit (1991), Dalaman (1984), Çaycuma (1993-1995), Aksu (1997) Kâğıt Fabrikalarında kağıt makinalarının tahrik sistemlerinin modernizasyonu ve otomasyonu;
                - Ankara Rüzgar Tüneli tahrik sistemi 1994;
                - İSDEMİR Çelikhane motorları tahrik sistemi modernizasyonu (1989);
                - Özbekistan Horezm Şeker Fabrikası'nın komple orta gerilim, alçak gerilim, elektrik enerji dağıtım, kontrol ve kumanda işleriyle, bilgisayar destekli otomasyon sistemi yapımı, devreye alınması ve çalıştırılması (1998); 
               
 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, Meslek, Bilim, Ölçü Kontrol ve Optik Donatımı İmalat Sanayi Özel İhtisas Alt Komisyonu Başkanlığı 1988.  
 
                Ulusal ve Uluslararası Kongrelere Verilen Tebliğler:                                           
  - 1.Ulusal Şeker Teknolojisi Sempozyumu.
   Şeker Üretiminde Verimliliğin Artırılması ve Kalitenin Yükseltilmesi 07-11 Eylül 1987
          
    Konu: Şeker Fabrikalarında Otomasyon Uygulamasında Strateji Tespiti .
             Tebliği veren: Erkan ÇETİNKAYA
               
   - Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi 11-17 Eylül 1995 BURSA
               
     Konu: Kağıt Makinalarının Gergi ve Hız Kontrolu.
             Tebliği verenler: Erkan ÇETİNKAYA, Battal KUYUCU, İbrahim TOSUN
               
  - Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi  İ.T.Ü. İSTANBUL 9-13 Eylül 1996 
               
      Konu: Şekerin Mikrodalga Enerjisi ile Kurutulması.
                Tebliği verenler: A.KARAGÖZ, E.ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Mustafa ALPBAZ
               
 - Proceedings of the International Conference EANN 97 16-18 June 1997 Stockholm SWEDEN
               
                Konu: Neural Net Based Control of Juice Extraction Process in Sugar Industry.
                Tebliği verenler: Sever ARSLAN, Prof.Dr. Ersin TULUNAY, Ayça KUMLUCA, Erkan ÇETİNKAYA,  Battal KUYUCU

- 3rd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference EMCC-3
                13-15 May 2003 Thessaloniki-Greece
 
Konu: Generalized Delta Rule(GDR) Algorithm with Generalized. Predictive Control(GPC) For Optimum  Temperature Tracking of Batch Polymerization.      
                Tebliği verenler: Z.ZEYBEK, S.YÜCE, H.HAPOĞLU, Erkan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Mustafa ALPBAZ
 
-          Türkiye IV. Enerji Sempozyumu
10-12 Aralık 2003 Milli Kütüphane -Ankara
 
              Konu: Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Gücünün Enerji Sektöründe Kullanımında İç ve Dış Piyasaların Etkisi.
              Tebliği Veren: Erkan ÇETİNKAYA
 
 
 
               
Alınan Ödüller:
 
                - Kantar projesinin gerçekleşmesinin sağlanmasından dolayı TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Genel Müdürlüğünün 09 Kasım 1989 tarih, 24321 sayılı Teşekkür Yazısı.
 
                - Ankara’da yapılan 1990 Avrupa Gençler Judo Şampiyonasında kullanılan EMAF yapımı Judo Skorboardları için Türkiye Judo Federasyonu tarafından verilen Teşekkür Şildi.
 
                - Trade Leaders Club tarafından 10 Nisan 2001 tarihinde verilen International Trophy For QUALITY New Millennium Award (Uluslararası Kalite Ödülü-Yeni Milenyum Ödülü).
 
                - Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünce mesleki ve teknik eğitime verilen katkılardan dolayı Teşekkür Şildi.
 
AnaSayfa
Hakkımızda
Ailem
Fotoğraflar
Özgeçmiş
Sık Kullanılan Bağlantılar
İletişim
Standart Sayfa
Forum
Ziyaretçi defteri